Cara Menjadi Orang Beriman

  1. Amat sangat cinta kepada Allah (al-Baqarah : 165).
  2. Mengikuti dan mencintai Rasul (Ali Imran : 31-32)
  3. Tidak ragu-ragu (al-Baqarah : 147).
  4. Mengikuti al-Qur’an (al-Baqarah : 2-3).
  5. Bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya (al-Hujurat : 15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *