Pentingnya Ilmu Syar’i

Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan dan Istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar’i. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Kita akan tetap berada di atas Read more

Akhlak Seorang Guru

1. Ikhlas dalam mengajarkan ilmu 2. Mengamalkan ilmu ynag dimiliki 3. Sering mengingatkan murid tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu 4. Bersikap tawadhu’ kepada murid 5. Memiliki perhatian kepada muridnya 6. Mendoakan murid di waktu-waktu mustajab.

Mensyukuri Nikmat Islam

Allah berfirman : “Barangsiapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki-Nya menjadi sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia (sedang) mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang Read more