Proposal Hidup

Tulisan ini adalah merupakan ringkasan dari buku yang berjudul “Tuhan, Inilah Proposal Hidupku” karya Jamil Azzaini. Proposal hidup perlu kita buat, agar hidup kita mempunyai arah yang jelas, tidak sekedar mengalir. Jika hidup kita mengalir, maka hidup kita akan sibuk Read more